Τρίτη, 17 Φεβρουαρίου 2009

Ταλέντο αντί Καθήκοντος

Η ελευθερία όχι από καθήκον αλλά από ταλέντο.

Ο Καντ αναγνωρίζει την έννοια του ταλέντου στις τέχνες. Είναι η ικανότητα να παράγει κανείς ένα αντικείμενο (το έργο τέχνης) που ενώ μοιάζει να έχει παραχτεί βάσει κάποιου αυστηρού κανόνα, ωστόσο, αυτός ο υποτιθέμενος κανόνας (αν δεν έχουμε το τάλαντο) δεν μπορεί να μας οδηγήσει στην παραγωγή ανάλογων αντικειμένων. Είναι ουσιαστικά ένας 'μη κανόνας', αφού ενώ ανιχνεύεται στο έργο (και από έναν μη ταλαντούχο - όπως για παραδειγμα είναι οι κριτικοί τέχνης που αν μη τι άλλο δεν είναι καλλιτέχνες) δεν παράγει το έργο (αν εφαρμοστεί ως κανόνας από έναν μη ταλαντούχο).

Το ίδιο δεν συμβαίνει και με την ηθική και τους νόμους; Παρά τους τόσους νόμους, γραφτούς ή άγραφους, παρά τους τόσους θεσμούς, το πιο απλό και σύνηθες πλέον δεν είναι, τηρώντας τους κάποιος χωρίς το ανάλογο ταλέντο, να παραμένει τόσο ανήθικος όσο και παράνομος;