Τρίτη, 19 Ιουνίου 2012

Johann Ludwig Krebs: Concerto in G major for guitar and strings

*


*Simon Vouet (9 January 1590 – 30 June 1649)  French painter


 Woman Playing the Guitar

*

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου