Κυριακή, 24 Νοεμβρίου 2013

J.S Bach: The English Concert


 

Helmeted Minerva (Athena) holding a tiny owl.

Marble and golden onyxmarble, 2nd century AD and 18th century restorations.
The onyx body is a Roman copy of the Hera Borghese type;
the statue was restored as Minerva by adding marble head and arms.

Courtesy & currently located at the Louvre, France. Photo taken by Jastrow 
 

 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου